Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane podczas spotkana informacyjnego w ramach konkursu planowanego do uruchomienia w ramach działania 6.2 PO KL (mikropożyczki – konkurs nr PO KL/6.2/2/12)