Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 04-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.

Projekt "Café Herman" skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: zarówno osób zatrudnionych i samozatrudnionych, urzędników administracji publicznej, jak i bezrobotnych. Przedsięwzięcie ma na celu ustanowienie innowacyjnej, nastawionej na zdobywanie wiedzy marki europejskiej, na którą składają się miejsca spotkań wielokulturowych pod parasolem spółdzielni w ramach franczyzy miękkiej. Współpracujący partnerzy/franczyzobiorcy to imigranci o różnych korzeniach kulturowych, zaś franczyzodawcą jest instytucja związana z władzami lokalnymi.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziano od 1 marca do 30 listopada 2014 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii: 

KHOUNG, Belle-Rosa,
tel. +32 15 407 512;
e-mail:
bellerosakhoung@lsdialoog.com,
strona internetowa:
www.lsdialoog.com.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.