Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 04-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.

Projekt "Early Together" skierowany jest do nauczycieli oraz pracowników socjalnych z siedmiu gmin skupionych wokół Göteborga. Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie metodologii współpracy pomiędzy szkołą i służbami socjalnymi na rzecz dzieci z grup ryzyka (dzieci w rodzinach zastępczych, dzieci nieuczęszczające do szkoły, dzieci, których rodzice mają problemy psycho-społeczne, zapobieganie wstępowaniu dzieci do gangów przestępczych). Zamiarem projektodawcy jest dostarczenie skoordynowanych i równoległych usług oraz zapewnienie większej skuteczności personelu w pomocy dzieciom w szkole oraz zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Projekt przewiduje również zaangażowanie innych władz lub organizacji pracujących z dziećmi jak policja, służba zdrowia, kluby sportowe czy organizacje kultury.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od lutego 2012 r. do stycznia 2014 r. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziano od 1 września 2012 r. do listopada 2013 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia ze Szwecji:

Ulla-Britt Caping Salas,
Box 5073, 402 22 Göteborg,
tel.: +46 703 410528,
e-mail:
ulla-britt.capingsalas@grkom.se.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.