Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zadawane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL