Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zadawane podczas spotkania informacyjnego z Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL