Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.2

data publikacji: 30-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Aktywność naszą szansą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 738 611,49 zł
Wartość dofinansowania: 661 057,28 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.06.2012 r.

Tytuł projektu: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Wartość projektu: 613 485,54 zł
Wartość dofinansowania: 549 069,56 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04-07-2012 r.

Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka
Wartość projektu: 1 281 291,46 zł
Wartość dofinansowania: 1 146 755,86 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Mogę-Potrafię-Teraz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 585 205,58 zł
Wartość dofinansowania: 523 758,99 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 10.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 763 078,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 577 954,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.07.2012 r.

Tytuł projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1,62-300 Września
Wartość projektu: 1 156 034,65 zł
Wartość dofinansowania:1 034 651,01 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
Wartość projektu: 381 238,10 zł
Wartość dofinansowania: 341 208,10 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Kierunek aktywność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku,
ul. Leśna 46, 64-965 Okonek
Wartość projektu: 240 910,30 zł
Wartość dofinansowania: 215 614,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 940 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 841 300,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Wartość projektu: 1 343 624,94 zł
Wartość dofinansowania: 1 202 544,32 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 62-500 Szamotuły
Wartość projektu: 995 690,00 zł
Wartość dofinansowania: 891 142,55 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Lepszy start – wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 654 575,00 zł
Wartość dofinansowania: 585 844,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam … – budowanie lokalnego systemu wsparcia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 499 998,88 zł
Wartość dofinansowania: 447 499,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: „DOGONIĆ MARZENIA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło
Wartość projektu: 674 425,64 zł
Wartość dofinansowania: 603 610,95 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Na Jutro pracujemy już dziś – program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku,
ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek
Wartość projektu: 793 765,65 zł
Wartość dofinansowania: 710 420,26 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 644 857,17 zł
Wartość dofinansowania: 577 147,17 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.07.2012 r.

Tytuł projektu: „STOP WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 5-go Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 886 115,63 zł
Wartość dofinansowania: 793 073,49 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, ul. Piasta 32, 77-400 Złotów.
Wartość projektu: 935 499,23zł
Wartość dofinansowania: 837 271,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012

Tytuł projektu: „Rozwijamy nasze szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Plac Kościuszki 4B/7, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 753 856,98 zł
Wartość dofinansowania: 674 702,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 31.07.2012 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość projektu: 2 048 675,51 zł
Wartość dofinansowania: 1 833 564,59 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 1 005 127,08 zł
Wartość dofinansowania: 899 588,74 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 8-08- 2012 r.

Tytuł projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 473 211,98 zł
Wartość dofinansowania: 423 524,72,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 641 515,00 zł
Wartość dofinansowania: 574 155,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
Wartość projektu: 215 894,97 zł
Wartość dofinansowania: 193 226,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „EFS szansą dla mnie!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 1 218 704,62 zł
Wartość dofinansowania: 1 090 740,64 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 1 623 320,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 452 871,40 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Razem bez barier”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach,
ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 802 849,93 zł
Wartość dofinansowania: 718 550,69 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 31.07.2012 r.

Tytuł projektu: „Razem z Tobą Będę Sobą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 1 014 341,26 zł
Wartość dofinansowania: 907 835,43 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14 a, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 772 338,85 zł
Wartość dofinansowania: 691 243,27 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01-08-2012 r.

Tytuł projektu: „Bądźmy razem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 410 889,65 zł
Wartość dofinansowania: 367 746,24 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.09.2012 r.