Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Wrzesień | Lista rankingowa 9.2

Lista rankingowa 9.2

data publikacji: 02-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 21-28.07.2008 r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

M-ce
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba pkt.
1
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności
w Poznaniu
92,0 pkt.
92,0 %
2
Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
I Ty możesz zostać inżynierem
84,0 pkt.
84,0 %
3
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
"Nowy język, nowe możliwości"
81,0 pkt.
81,0 %
4
Powiat Turecki
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Warto wiedzieć więcej-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
z Powiatu Tureckiego
80,0 pkt.
80,0 %
5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach
ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
Ja i moje umiejętności
78,5 pkt.
78,5 %
6
Zespół Szkół im. Gen. T. Kutrzeby
w Obornikach
ul. ks. Szymańskiego 5
64-600 Oborniki
Bez falstartu
w dorosłość
75,5 pkt.
75,5 %
7
Urząd Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego
i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych
i modyfikacja kierunków kształcenia, programów)
w Poznaniu
i powiecie
74,5 pkt.
74,5 %
8
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Poznaniu
74,0 pkt.
74,0 %
9
Miasto Leszno
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
Młodzież poszerza horyzonty
i zwiększa swoje szanse na rynku pracy
73,0 pkt.
73,0 %
10
Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
62-300 Września
Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia
72,5 pkt.
72,5 %
11
Powiat Wągrowiecki
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy-zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego
71,0 pkt.
71,0 %
12
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Mój pierwszy biznes
70,5 pkt.
70,5 %
12
Szkoła Języków Obcych PROGRAM-Bell
ul. Fredry 1
61-701 Poznań
PROGRAM-BELL - Język angielski dla uczniów szkół zawodowych
70,5 pkt.
70,5 %
14
Urząd Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów
w Poznaniu
68,5 pkt.
68,5 %
15
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie
ul. Makowa 8
62-502 Konin
Rozwój praktycznych umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym powiatu konińskiego
67,0 pkt.
67,0 %
16
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wolsztynie
ul. 5-go Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
61,0 pkt.
61,0 %
17
CKiW OHP Pleszew
Al. Woj. Polskiego 21
63-300 Pleszew
"Więcej wiem, więcej mogę"
60,0 pkt.
60,0%