Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista osób rekomendowanych do dofinansowania oraz lista rezerwowa w ramach projektu "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 09-07-2012

                          

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończono ocenę wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Łącznie oceniono 1028 wniosków, z czego 883 wnioski były poprawne pod względem formalnym, natomiast 145 odrzucono jako niespełniające kryteriów formalnych.

W wyniku oceny została utworzona lista rankingowa, w tym lista osób rekomendowanych do otrzymania stypendium: miejsca od 1-500 oraz lista rezerwowa: miejsca od 501-882 (załącznik nr 1).

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, że kolejność osób, które w wyniku oceny uzyskały 4 pkt. ustalono zgodnie z § 4 ust 13 Regulaminu Stypendialnego.

Wszystkie osoby znajdujące się na liście rankingowej zostaną poinformowane o wynikach oceny w formie pisemnej, ponadto do osób rekomendowanych do dofinansowania zostaną wysłane dokumenty niezbędne do zawarcia umowy stypendialnej.

W wyniku rozpatrzonych protestów utworzono listę stypendystów rekomendowanych do otrzymania stypendium (załącznik nr 2).

Do pobrania:

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.