Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja "Konkursy realizowane w ramach PO KL przez WUP Poznań"

Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zaprasza na spotkanie
Praktyczne aspekty realizacji projektów w ramach PO KL 
Spotkanie odbędzie się 12 września 2008 roku 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Program Spotkania 

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Powitanie

10:15 – 11:00 Stan realizacji PO KL w województwie wielkopolskim

11:15 – 12:00 Wizualizacja materiałów informacyjnych i promocyjnych – od ogółu do szczegółu

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:15 Do odważnych świat należy – pierwsze złożone wnioski o płatność

13:15 – 14:00 Pierwsze kontrole w ramach PO KL
14:00 – 14:15 Pytania, oraz zakończenie konferencji

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl lub faxem pod numer: 061 846 38 23. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 10 września 2008 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie bądź mailowo. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego tel. 061 846-38-23