Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 9.2 PO KL (konkurs nr PO KL/9.2/1/12)