Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Doprecyzowanie zapisów do wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla konkursów ogłaszanych w 2012 roku

data publikacji: 13-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w § 4 ust. 5, 6 i 7 oraz w § 9 ust. 4 pkt 5 wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla konkursów ogłaszanych w 2012 roku został dodany przypis: Nie dotyczy przypadku gdy Beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich za pomocą stawek jednostkowych.

Ponadto w § 33 ust. 2 pkt 18 przy załączniku nr 17 Tabelaryczne zestawienie wykonanych usług w ramach stawek jednostkowych (załącznik do wniosku o płatność) dodany został przypis: Należy usunąć w przypadku gdy Beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich za pomocą stawek jednostkowych.

Do pobrania: