Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/12

data publikacji: 20-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/7.2.2/1/12, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej rozpocznie się w dniu 27.07.2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.