Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.3

data publikacji: 20-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 maja br. podjął Uchwałę nr 1960/2012 w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Nazwa i siedziba Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”
Wartość projektu: 5 210 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 210 000,00 zł
Data podjęcia uchwały: 31.05.2012 r. 

Nazwa i siedziba Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tytuł projektu: „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”
Wartość projektu: 2 090 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 090 000,00 zł
Data podjęcia uchwały: 31.05.2012 r.