Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających naborach wniosków w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim w 2012 roku

data publikacji: 26-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających naborach wniosków w ramach następujących Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim:

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

konkurs zamknięty nr PO KL/6.2/2/12 
ALOKACJA: 20 000 000,00 PLN

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

konkurs otwarty nr PO KL/9.2/1/12
ALOKACJA: 21 483 758,22 PLN

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.