Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.3/1/12

data publikacji: 27-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr PO KL/9.6.3/1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 27.07.2012r. od godziny 7.30 do dnia 31.08.2012 r. do godziny 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.