Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.1.1

data publikacji: 25-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Wiejski Ośrodek Przedszkolny
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego „Z Edukacją w Przyszłość”, Korzecznik 41, 62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 546 975,00 zł
Wartość dofinansowania: 546 975,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 75 pkt.
Data podpisania umowy: 21.08.2008 r.

Tytuł projektu: „Edukacja przedszkolna szansą dla dzieci z Województwa Wielkopolskiego. Kampania informacyjna Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Telewizja Polska S. A Oddział w Poznaniu,
ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań
Wartość projektu: 683 752,02 zł
Wartość dofinansowania: 683 752,02 zł
Liczba zdobytych punktów: 88,5 pkt.
Data podpisania umowy: 17-09-2008 r.

Tytuł projektu: „Wczesna edukacja drogą do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Ponętów Górny 44, 62-641 Ponętów Górny
Wartość projektu: 247 573,32 zł
Wartość dofinansowania: 210 437,32 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,0 pkt.
Data podpisania umowy: 25-09-2008 r.

Tytuł projektu: „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Przedszkole nr 2 w Koninie „Kraina Wesołej Zabawy”, ul. Noskowskiego 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 654 240,02 zł
Wartość dofinansowania: 556 104,02 zł
Liczba zdobytych punktów: 70,0 pkt.
Data podpisania umowy: 30-09-2008 r.

Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących obszary wiejskie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Mycielin, Słuszków 27, 68-831 Korzeniew
Wartość projektu: 104 878,58 zł
Wartość dofinansowania: 89 146,79 zł
Liczba zdobytych punktów: 67 pkt.
Data podpisania umowy: 04-11-2008 r.

Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących obszary wiejskie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Mycielin, Słuszków 27, 68-831 Korzeniew
Wartość projektu: 104 878,58 zł
Wartość dofinansowania: 89 146,79 zł
Liczba zdobytych punktów: 67 pkt.
Data podpisania umowy: 04-11-2008 r.

Tytuł projektu: Ośrodek Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu nr 116
„Kolorowe nutki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
Wartość projektu: 252 734,66 zł
Wartość dofinansowania: 252 734,66 zł
Liczba zdobytych punktów: 68 pkt.
Data podpisania umowy: 01.12.2008

Tytuł projektu: Od przedszkola do lepszego jutra – kampania informacyjna promująca edukację przedszkolną
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości,
ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 262 933,49 zł
Wartość dofinansowania: 262 933,49 zł
Liczba zdobytych punktów: 76 pkt.
Data podpisania umowy: 01.12.2008

Tytuł projektu: Otwieramy dzieciom świat – upowszechnienie edukacji przedszkolnej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi,
ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin
Wartość projektu: 984 599,00 zł
Wartość dofinansowania: 836 909,15 zł
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podpisania umowy: 01.12.2008

Tytuł projektu: Twoje Przedszkole
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15,
60-526 Poznań
Wartość projektu: 5 579 199,20 zł
Wartość dofinansowania: 4 728 300,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 97 pkt.
Data podpisania umowy: 01.12.2008

Tytuł projektu: Maluchy na start
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Usługi logopedyczne. Prywatne przedszkole. Violetta Cudak, ul. Lasówki 1/2, 62-062 Grodzisk Wlkp.
Wartość projektu: 913 508,96 zł
Wartość dofinansowania: 913 508,96 zł
Liczba zdobytych punktów: 80 pkt.
Data podpisania umowy: 03.12.2008 r.