Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odwieszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12

data publikacji: 31-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 07.08.2012 r. odwieszony zostaje konkurs otwarty nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawieszony z dniem 04.05.2012 r. z powodu przekroczenia przez wnioskowaną kwotę dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie, 100% środków przekazanych na dofinansowanie.

  • w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową będą dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.