Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.4/1/12

data publikacji: 02-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 02.08.2012 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr PO KL/9.4/1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 02.08.2012 r. do dnia 03.09.2012 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.