Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawcy ze Szwecji poszukują partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 10-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawcy ze Szwecji poszukują partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.

Projektodawcy ze Szwecji szukają instytucji zainteresowanych współpracą w jednym z ich projektów. Projekt, którego pomysłodawcą jest urząd pracy skupia się na wsparciu ludzi o niskich dochodach i osobach z mniejszości etnicznych. Celem projektu jest włączenie, poza urzędami i instytucjami zajmującymi się tą tematyką, także przedsiębiorców w proces wsparcia powyższych grup docelowych i znalezienie efektywnych metod współpracy z takimi osobami, dopasowanie wsparcia do ich potrzeb i możliwości. Projekty takie będą wpisywać się w założenia działań realizowanych w ramach Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma angażować wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz tych grup docelowych.

Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.