Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.1.2

data publikacji: 02-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Indywidualizacja w klasach I-III SP drogą do sukcesu w Gminie Suchy Las
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las
Wartość projektu: 247 501,80 PLN
Wartość dofinansowania: 247 501,80 PLN
Data podpisania umowy: 07.08.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Szansa na sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Kształcenia Języków Obcych SUPREME Magdalena Kamińska, ul. Warszawska 36, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 344 385,00 zł
Wartość dofinansowania: 344 385,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 110,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.08.2012

Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Olszówka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka
Wartość projektu: 90 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 90 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 14.08.2012 r.

Tytuł projektu: Dla wszystkich równe szanse
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Rawicki, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 30 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 14.08.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne szansą na rozwój i sukces uczniów z gminy Sieraków”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Sieraków, ul.8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków
Wartość projektu: 492 104,80 zł
Wartość dofinansowania: 492 104,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 99,50 pkt.
Data podpisania umowy: 20.08.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Akademia Twórczego Gimnazjalisty”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Prusa 31, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 797 971,00 zł
Wartość dofinansowania: 797 971,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 135,5 pkt.
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Tytuł projektu: Pierwsze kroki w edukacji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
Wartość projektu: 887 750,00 PLN
Wartość dofinansowania: 887 750,00 PLN
Data podpisania umowy: 31-08-2012

Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Władysławów
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
Wartość projektu: 189 808,00 PLN
Wartość dofinansowania: 189 808,00 PLN
Data podpisania umowy: 31-08-2012

Tytuł projektu: MOJE GIMNAZUJM NA 5. Programy rozwojowe z zakresu kompetencji kluczowych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 1 415 829,35 PLN
Wartość dofinansowania: 1 415 829,35 PLN
Liczba zdobytych punktów: 136,5 pkt.
Data podpisania umowy: 5.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-189/12
Tytuł projektu: „Przez ruch i zabawę poznaję siebie i otoczenie – zajęcia specjalistyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków
Wartość projektu: 30 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Grodzisk Wielkopolski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Wartość projektu: 321 606,59 PLN
Wartość dofinansowania: 321 606,59 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Tytuł projektu: Równe szanse w edukacji uczniów klas I-III
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminą Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1,
62-530 Kazimierz Biskupi
Wartość projektu: 170 505,20 PLN
Wartość dofinansowania: 170 505,20 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012

Tytuł projektu: Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Trzemeszno
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Trzemeszno, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Wartość projektu: 206 869,20 PLN
Wartość dofinansowania: 206 869,20 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Zduny
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
Wartość projektu: 113 860,50 PLN
Wartość dofinansowania: 113 860,50 PLN
Data podpisania umowy: 20-08-2012

Tytuł projektu: „Z indywidualizacją ku rozwojowi”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin
Wartość projektu: 130 258,00 PLN
Wartość dofinansowania: 130 258,00 PLN
Data podpisania umowy: 14.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzymów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
Wartość projektu: 133 063,50 PLN
Wartość dofinansowania: 133 063,50 PLN
Data podpisania umowy: 05.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepszy rozwój”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków
Wartość projektu: 124 934,26 PLN
Wartość dofinansowania: 124 934,26 PLN
Data podpisania umowy: 20.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
Wartość projektu: 120 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 120 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 20.08.2012 r.

Tytuł projektu: „Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie Powidz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
Wartość projektu: 30 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 20-08-2012

Tytuł projektu: „Równe szanse w Gminie Ślesin”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Wartość projektu: 232 418,40 PLN
Wartość dofinansowania: 232 418,40 PLN
Data podpisania umowy: 05.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Dobry start – lepsza przyszłość II”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn
Wartość projektu: 105 247,00 PLN
Wartość dofinansowania: 105 247,00 PLN
Data podpisania umowy: 24.08.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: Wiedza naszym atutem.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Babiak pl. Wolności 5 62-620 Babiak
Wartość projektu: 912 496,00 PLN
Wartość dofinansowania: 912 496,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,0
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: Zanim pójdę w świat.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Babiak pl. Wolności 5 62-620 Babiak
Wartość projektu: 1 008 024,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 008 024,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 109,0
Data podpisania umowy: 24.08.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Web Quest w szkole – lepsza przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe
KWANT Sp. z o.o. ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 677 971,90 PLN
Wartość dofinansowania: 677 971,90 PLN
Liczba zdobytych punktów: 130,00
Data podpisania umowy: 27.08.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Web Quest w szkole – lepszy start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe
KWANT Sp. z o.o. ul. Seneki 6 60-461 Poznań
Wartość projektu: 755 033,30 PLN
Wartość dofinansowania: 755 033,30 PLN
Liczba zdobytych punktów: 127,5
Data podpisania umowy: 27.08.2012

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Szkoła z pasją”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Olszówka
Olszówka 15 62-641 Olszówka
Wartość projektu: 494 495,00 PLN
Wartość dofinansowania: 494 495,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 130,50
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-006/12
Tytuł projektu: Zajęcia dodatkowe w Gminie Jastrowie – dużą szansą
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Jastrowie, ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie
Wartość projektu: 176 498,10 PLN
Wartość dofinansowania: 176 498,10 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Z nauką w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Witkowo/Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo
Wartość projektu: 918 250,00 zł
Wartość dofinansowania: 918 250,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,00 pkt.
Data podpisania umowy: 14.09.2012 r.

Tytuł projektu: Pierwsze kroki w przyszłość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kołaczkowo, Plac Reymonta 3,
62-306 Kołaczkowo
Wartość projektu: 150 000,00PLN
Wartość dofinansowania: 150 000,00PLN
Data podpisania umowy: 24-09-2012

Tytuł projektu: Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Łopuchowie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” ul. Bliżyce 4, 62-085 Skoki
Wartość projektu: 445 710,00 PLN
Wartość dofinansowania: 445 710,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 117 pkt.
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Drawsku’’
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64-733 Drawsko
Wartość projektu: 391 606,50 PLN
Wartość dofinansowania: 391 606,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 124,5 pkt.
Data podpisania umowy: 03.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w gminie Buk”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Wartość projektu: 204 684,90 PLN
Wartość dofinansowania: 204 684,90 PLN
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Sukces na miarę możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Chodzież, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 180 615,00 PLN
Wartość dofinansowania: 180 615,00 PLN
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Z indywidualizacją ku rozwojowi”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin
Wartość projektu: 130 258,00 PLN
Wartość dofinansowania: 130 258,00 PLN
Data podpisania umowy: 14.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Równe szanse w Gminie Ślesin”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Wartość projektu: 232 418,40 PLN
Wartość dofinansowania: 232 418,40 PLN
Data podpisania umowy: 05.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Uczymy Wielkich Jutra. Program zajęć dodatkowych dla gimnazjów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: DGA S.A.
Ul. Towarowa 35 61-896 Poznań
Wartość projektu: 1 426 850,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 426 850,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 128,00
Data podpisania umowy: 07.08.2012

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Niezawodni uczniowie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
Wartość projektu: 910 628,00 zł
Wartość dofinansowania: 910 628,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 112,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: Program rozwojowy ”Konopnicka-szkołą równych szans”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Przykona/Zespół Szkół w Przykonie
ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona
Wartość projektu: 517 990,00 zł
Wartość dofinansowania: 517 990,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 112,0 pkt.
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krzyż Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski
Wartość projektu: 342 070,50 zł
Wartość dofinansowania: 342 070,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 111,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-09-2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-042/12
Tytuł projektu: „Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Krzemieniewo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 – 120 Krzemieniewo
Wartość projektu: 132 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 132 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-001/12
Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Babiak 2012/2013
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Babiak, ul. Plac Wolności 5, 62-620 Babiak
Wartość projektu: 108 240,00 PLN
Wartość dofinansowania: 108 240,00 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-036/12
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rakoniewice, Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice
Wartość projektu: 204 885,00 PLN
Wartość dofinansowania: 204 885,00 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-045/12
Tytuł projektu: „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkole podstawowej specjalnej, której organem prowadzącym jest Powiat Turecki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62 – 700 Turek
Wartość projektu: 30 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-004/12
Tytuł projektu: „Równe szanse na starcie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62 – 590 Golina
Wartość projektu: 190 097,10 PLN
Wartość dofinansowania: 190 097,10 PLN
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-194/12
Tytuł projektu: Indywidualizacja z Gminą Trzcinica
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
Wartość projektu: 75 326,00 PLN
Wartość dofinansowania: 75 326,00 PLN
Data podpisania umowy: 25.09.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-034/12
Tytuł projektu: „Nauka z indywidualizacją”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Pogorzela, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela
Wartość projektu: 77 959,80 PLN
Wartość dofinansowania: 77 959,80 PLN
Data podpisania umowy: 04.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-037/12
Tytuł projektu: „Dobry start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Baranów, ul. Rynek 21, 63 – 604 Baranów
Wartość projektu: 153 943,44 PLN
Wartość dofinansowania: 153 943,44 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-014/12
Tytuł projektu: „Nasza szkoła szansą na sukces dla każdego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie
Wartość projektu: 53 463,00 PLN
Wartość dofinansowania: 53 463,00 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Tytuł projektu: Pierwsze kroki w przyszłość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kołaczkowo, Plac Reymonta 3,
62-306 Kołaczkowo
Wartość projektu: 150 000,00PLN
Wartość dofinansowania: 150 000,00PLN
Data podpisania umowy: 24-09-2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-021/12
Tytuł projektu: Instytut Młodego Człowieka 2
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Kościan, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 334 535,40 PLN
Wartość dofinansowania: 334 535,40 PLN
Data podpisania umowy: 14.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-197/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania na terenie Gminy Kaźmierz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64 – 530 Kaźmierz
Wartość projektu: 154 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 154 800,00 PLN
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-026/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Grnanowo w roku szkolnym 2012/2013”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Granowo, ul. Sportowa 2, 62 – 066 Granowo
Wartość projektu: 63 462,00 PLN
Wartość dofinansowania: 63 462,00 PLN
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-023/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/2013”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek
Wartość projektu: 228 049,80 PLN
Wartość dofinansowania: 228 049,80 PLN
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-017/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 – 125 Poniec
Wartość projektu: 132 981,30 PLN
Wartość dofinansowania: 132 981,30 PLN
Data podpisania umowy: 25.09.2012

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: Pracownie Wzmacniania Kompetencji Kluczowych Uczniów – Program Rozwojowy dla 3 Gimnazjów z powiatu złotowskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Aleja Niepodległości 2
64-920 Piła
Wartość projektu: 1 480 480,28 PLN
Wartość dofinansowania: 1 480 480,28 PLN
Liczba zdobytych punktów: 125,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-194/12
Tytuł projektu: Indywidualizacja z Gminą Trzcinica
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
Wartość projektu: 75 326,00 PLN
Wartość dofinansowania: 75 326,00 PLN
Data podpisania umowy: 25.09.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-013/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62 – 580 Grodziec
Wartość projektu: 134 423,00 PLN
Wartość dofinansowania: 134 423,00 PLN
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-015/12
Tytuł projektu: „Zajęcia dodatkowe w ramach Indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63 – 840 Krobia
Wartość projektu: 167 803,20 PLN
Wartość dofinansowania: 167 803,20 PLN
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Wiedza moim kapitałem na przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara,
Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 970 955,00 zł
Wartość dofinansowania: 970 955,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 114,00 pkt.
Data podpisania umowy: 23.10.2012

Tytuł projektu: Akademia gimnazjalisty – projekt zajęć dodatkowych dla uczniów z gimnazjum w Mikorzynie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Nova Centrum – Andrzej Lamek, ul. Kaliska 10, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 499 999,78 PLN
Wartość dofinansowania: 499 999,78 PLN
Liczba zdobytych punktów: 136 pkt.
Data podpisania umowy: 09.10.2012

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego,
ul. Wierzbięcice 16/1, 61-568 Poznań
Wartość projektu: 820 615,20 zł
Wartość dofinansowania: 820 615,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 118,0 pkt.
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Akademia młodego naukowca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fenix Group Polska Sp. z o.o.
ul. Zieleńska 1, 61-059 Poznań
Wartość projektu: 685 530,00 zł
Wartość dofinansowania: 685 530,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 112,5 pkt.
Data podpisania umowy: 25.09.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Równy start w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Chodów, Chodów 18, 62-652 Chodów
Wartość projektu: 846 983,36 zł
Wartość dofinansowania: 846 983,36 zł
Liczba zdobytych punktów: 116 pkt.
Data podpisania umowy: 27.09.2012 r.

Tytuł projektu: „Przyszłość w naszych rękach”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
Wartość projektu: 111 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 111 400,00 PLN
Data podpisania umowy: 09.10.2012 r.

Tytuł projektu: „Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń
Wartość projektu: 160 179,00 PLN
Wartość dofinansowania: 160 179,00 PLN
Data podpisania umowy: 09.10.2012 r.

Tytuł projektu: „MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE EDYCJA DRUGA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce
Wartość projektu: 46 676,30 PLN
Wartość dofinansowania: 46 676,30 PLN
Data podpisania umowy: 02.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-043/12
Tytuł projektu: Na starcie – wyrównywanie edukacyjnych uczniów z Gminy Doruchów
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów
Wartość projektu: 139 409,70 PLN
Wartość dofinansowania: 139 409,70 PLN
Data podpisania umowy: 2.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-225/12
Tytuł projektu: „Dobry Start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62 – 040 Puszczykowo
Wartość projektu: 107 200,00 PLN
Wartość dofinansowania: 107 200,00 PLN
Data podpisania umowy: 09.10.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Akademia Równych Szans”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Wartość projektu: 499 940,00 zł
Wartość dofinansowania: 499 940,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podjęcia uchwały: 30.08.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-175/12
Tytuł projektu: „Polubić naukę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62 – 820 Stawiszyn
Wartość projektu: 98 743,70 PLN
Wartość dofinansowania: 98 743,70 PLN
Data podpisania umowy: 12.10.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-176/12
Tytuł projektu: „Dodatkowe zajęcia w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Brodnica”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Brodnica, Brodnica 41, 63-112 Brodnica
Wartość projektu: 90 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 90 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 09-10-2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-180/12
Tytuł projektu: „Lepszy start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Gostyń, ul. Rynek 2, 63 – 800 Gostyń
Wartość projektu: 395 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 395 600,00 PLN
Data podpisania umowy: 15.10.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim- szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 447 805,00 zł
Wartość dofinansowania: 447 805,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 120,0 pkt.
Data podpisania umowy: 02.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-032/12
Tytuł projektu: „Nowoczesna Edukacja w Gminie Dobrzyca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Wartość projektu: 213 915,30 PLN
Wartość dofinansowania: 213 915,30 PLN
Data podpisania umowy: 03.10.2012 r.

Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 98 812,00 PLN
Wartość dofinansowania: 98 812,00 PLN
Data podpisania umowy: 2.10.2012 r.

Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Jarocin, al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 185 132,31 PLN
Wartość dofinansowania: 185 132,31 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Robo-informatyka w Gimnazjum w Kórniku”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Invention-Group Bożydar Milewski ul. Żorska 38 A, 61-345 Poznań
Wartość projektu: 546 786,00 zł
Wartość dofinansowania: 546 786,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,5 pkt.
Data podpisania umowy: 05.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-018/12
Tytuł projektu: „Zajęcia dla klas I-III SP Szansą na sukces w Gminie Wronki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64 – 510 Wronki
Wartość projektu: 276 595,20 PLN
Wartość dofinansowania: 276 595,20 PLN
Data podpisania umowy: 18.10.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-031/12
Tytuł projektu: „Nowoczesna szkoła, szkoła wspierająca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63 – 421 Przygodzice
Wartość projektu: 212 813,90 PLN
Wartość dofinansowania: 212 813,90 PLN
Data podpisania umowy: 24.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-039/12
Tytuł projektu: „Szansa dla najmłodszych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ceków – Kolonia, Ceków – Kolonia 51, 62 – 834 Ceków
Wartość projektu: 120 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 120 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „NOWA SZANSA - program rozwojowy dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Gościejewie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: "Eurodoradztwo" Magdalena Binkowska-Jenczyk, ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 1 127 730,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 127 730,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 106 pkt.
Data podpisania umowy: 31.10.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-216/12
Tytuł projektu: „Dajmy dzieciom równy start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną.
Wartość projektu: 76 154,40 PLN
Wartość dofinansowania: 76 154,40 PLN
Data podpisania umowy: 31.10.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-191/12
Tytuł projektu: „Razem po sukces II”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto
Wartość projektu: 230 125,80 PLN
Wartość dofinansowania: 230 125,80 PLN
Data podpisania umowy: 31.10.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-007/12
Tytuł projektu: „Każdy ma prawo do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka
Wartość projektu: 43 970,00 PLN
Wartość dofinansowania: 43 970,00 PLN
Data podpisania umowy: 31.10.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-207/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gm. Słupca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca
Wartość projektu: 150 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 150 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 30.10.2012

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Chcę i potrafię”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 1 201 434,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 201 434,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,0 pkt.
Data podpisania umowy: 25.10.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Nowoczesny Ogólniak - Kompetentny Uczeń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego,
ul. Wierzbięcice 16/1, 61-568 Poznań
Wartość projektu: 673 590,80 zł
Wartość dofinansowania: 673 590,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 108,0 pkt.
Data podpisania umowy: 31.10.2012 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Lepsze wykształcenie – szansą na lepsze życie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara,
Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 886 265,20 zł
Wartość dofinansowania: 886 265,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 108,00 pkt.
Data podpisania umowy: 25.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-046/12
Tytuł projektu: „Odkrywamy świat na nowo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kleczew, Plac Kościuszki 5, 62 – 540 Kleczew
Wartość projektu: 191 438,78 PLN
Wartość dofinansowania: 191 438,78 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-047/12
Tytuł projektu: „Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63 – 440 Raszków
Wartość projektu: 234 684,90 PLN
Wartość dofinansowania: 234 684,90 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-192/12
Tytuł projektu: „Wsparcie, Wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodsi!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Bralin, ul. Rynek 3, 63 – 640 Bralin
Wartość projektu: 90 989,00 PLN
Wartość dofinansowania: 90 989,00 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-195/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania wyznacznikiem sukcesu dzieci”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Wartość projektu: 180 583,00 PLN
Wartość dofinansowania: 180 583,00 PLN
Data podpisania umowy: 24.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-198/12
Tytuł projektu: „Równy start w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62- 731 Przykona
Wartość projektu: 68 448,30 PLN
Wartość dofinansowania: 68 448,30 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-215/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Brudzew II edycja”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Brudzew/Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62 – 720 Brudzew
Wartość projektu: 138 049,80 PLN
Wartość dofinansowania: 138 049,80 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-029/12
Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempiń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Czempiń, ul. 24 stycznia 25, 64 – 020 Czempiń
Wartość projektu: 188 366,10 PLN
Wartość dofinansowania: 188 366,10 PLN
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-044/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Gizałki, 2 edycja”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63 – 308 Gizałki
Wartość projektu: 90 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 90 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-008/12
Tytuł projektu: „Szkoła dla każdego II”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63 – 460 Skalmierzyce
Wartość projektu: 263 860,50 PLN
Wartość dofinansowania: 263 860,50 PLN
Data podpisania umowy: 09.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-172/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Odolanów, ul. Rynek 1, 63 – 430 Odolanów
Wartość projektu: 237 381,40 PLN
Wartość dofinansowania: 237 381,40 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-171/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Gołańcz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Gołańcz, ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.
Wartość projektu: 166 607, 70 PLN
Wartość dofinansowania: 166 607, 70 PLN
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-030/12
Tytuł projektu: „Siła drzemie w indywidualizacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kobylin, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63 – 740 Kobylin
Wartość projektu: 163 872,50 PLN
Wartość dofinansowania: 163 872,50 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-199/12
Tytuł projektu: „Okno na świat = nauka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62 – 212 Mieleszyn
Wartość projektu: 90 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 90 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 13.11.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-022/12
Tytuł projektu: „Dajmy dzieciom równe szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63 – 510 Mikstat
Wartość projektu: 144 396,00 PLN
Wartość dofinansowania: 144 396,00 PLN
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-016/12
Tytuł projektu: Szkoła! – Jestem na tak – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Mycielin, Głuszków 27, 62 – 831 Słuszków
Wartość projektu: 90 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 90 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 14.08.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-179/12
Tytuł projektu: „Z zabawą przez świat”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 366 280,20 PLN
Wartość dofinansowania: 366 280,20 PLN
Data podpisania umowy: 13.11.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-185/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja drogą do sukcesu małego ucznia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 431 397,00 PLN
Wartość dofinansowania: 431 397,00 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-027/12
Tytuł projektu: „Zajęcia dodatkowe w klasach I-III naszą szansą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64 – 234 Przemęt
Wartość projektu: 248 819,40 PLN
Wartość dofinansowania: 248 819,40 PLN
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Akademia talentów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Leader School Konin Alina Błaszczyk, ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin
Wartość projektu: 670 044,00 PLN
Wartość dofinansowania: 670 044,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 122,0 pkt.
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-193/12
Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Gołuchów, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
Wartość projektu: 191 250,30 PLN
Wartość dofinansowania: 191 250,30 PLN
Data podpisania umowy: 13.11.2012

Tytuł projektu: Pokonujemy trudności! Stawiamy na zdolności!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
Wartość projektu: 204 602,70 PLN
Wartość dofinansowania: 204 602,70 PLN
Data podpisania umowy: 14.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-205/12
Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
Wartość projektu: 241 773,30 PLN
Wartość dofinansowania: 241 773,30 PLN
Data podpisania umowy: 13.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-186/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rzgów – II edycja”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
Wartość projektu: 120 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 120 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 27.11.2012

Tytuł projektu: Akademia równych szans w Szkole Społecznej w Jarocinie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne,
ul. Przemysłowa 1, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 29 224,00 PLN
Wartość dofinansowania: 29 224,00 PLN
Data podpisania umowy:13.12.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-181/12
Tytuł projektu: „Trampolina do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Piła, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła
Wartość projektu: 966 881,25 PLN
Wartość dofinansowania: 966 881,25 PLN
Data podpisania umowy: 03.12.2012

Tytuł projektu: Akademia umiejętności czyli dobrze, lepiej, najlepiej – edycja II
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
Wartość projektu: 73 356,00 PLN
Wartość dofinansowania: 73 356,00 PLN
Data podpisania umowy: 29.11.2012

Tytuł projektu: Moja Szansa
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1,
62-310 Pyzdry
Wartość projektu: 136 236,60 PLN
Wartość dofinansowania: 136 236,60 PLN
Data podpisania umowy:13.12.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-190/12
Tytuł projektu: „Dobry Start – zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62 – 700 Turek
Wartość projektu: 184 907,20 PLN
Wartość dofinansowania: 184 907,20 PLN
Data podpisania umowy: 13.12.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-213/12
Tytuł projektu: „Akademia równych szans”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie, Łuszczanów, ul. Długa 108, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 29 886,50 PLN
Wartość dofinansowania: 29 886,50 PLN
Data podpisania umowy: …17.12.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-227/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo
Wartość projektu: 62 183,87 PLN
Wartość dofinansowania: 62 183,87 PLN
Data podpisania umowy: 29.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-048/12
Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Siedlec II edycja
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec
Wartość projektu: 201 058,50 PLN
Wartość dofinansowania: 201 058,50 PLN
Data podpisania umowy: 29.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-219/12
Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62 – 035 Kórnik
Wartość projektu: 196 738,70 PLN
Wartość dofinansowania: 196 738,70 PLN
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-038/12
Tytuł projektu: „Twoja szansa – nasz sukces” – indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Krajenka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9, 77-430 Krajenka
Wartość projektu: 121 361,00 PLN
Wartość dofinansowania: 121 361,00 PLN
Data podpisania umowy: 13.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-224/12
Tytuł projektu: „Uczę się i bawię 2012”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek
Wartość projektu: 189 726,00 PLN
Wartość dofinansowania: 189 726,00 PLN
Data podpisania umowy: 30.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-002/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania w Zespole Szkół w Ostrorogu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64 – 560 Ostroróg
Wartość projektu: 90 650,00 PLN
Wartość dofinansowania: 90 650,00 PLN
Data podpisania umowy: 2.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-217/12
Tytuł projektu: „O dziś pracuje na swój sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18/1, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 530 351,20 PLN
Wartość dofinansowania: 530 351,20 PLN
Data podpisania umowy: 16.11.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-214/12
Tytuł projektu: „Na dobry początek…”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Wyzwolenia 65, 63-200 Potarzyca
Wartość projektu: 29 912,96 PLN
Wartość dofinansowania: 29 912,96 PLN
Data podpisania umowy: 03.12.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-010/12
Tytuł projektu: „Rozwój daje radość” – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Kościański, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościań
Wartość projektu: 24 870,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24 870,00 PLN
Data podpisania umowy: 29.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-020/12
Tytuł projektu: „Lubię szkołę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Skulsk, ul. Targowa 2/2, 62 – 560 Skulsk
Wartość projektu: 99 500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 99 500,00 PLN
Data podpisania umowy: 9.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-005/12
Tytuł projektu: „Droga do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego ,Z Edukacją w Przyszłość'', Korzecznik 41, 62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 30 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 17.12.2012 r.

Tytuł projektu: Indywidualizacja w klasach I-III w Gminie Szydłowo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
Wartość projektu: 138 503,10 PLN
Wartość dofinansowania: 138 503,10 PLN
Data podpisania umowy: 13.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-222/12
Tytuł projektu: „Szkoła nowych możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Perzów, Perzów 78, 63 – 642 Perzów
Wartość projektu: 60 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 60 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 29.11.2012

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-041/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Zakrzewo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo
Wartość projektu: 99 834,00 PLN
Wartość dofinansowania: 99 834,00 PLN
Data podpisania umowy: 16.01.2013 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-188/12
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
Wartość projektu: 37 560,00 PLN
Wartość dofinansowania: 37 560,00 PLN
Data podpisania umowy: 18.01.2013

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-226/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek
Wartość projektu: 90 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 90 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 31.10.2012 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-223/12
Tytuł projektu: „Fajna szkoła”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 210 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 210 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 18.01.2013 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-218/12
Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 3 Dębionka prowadzonej przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe
w Poznaniu. Edycja 2”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań
Wartość projektu: 48 914,03 PLN
Wartość dofinansowania: 48 914,03 PLN
Data podpisania umowy: 18.01.2013 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-208/12
Tytuł projektu: „Wiem, umiem, rozumiem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo
Wartość projektu: 103 450,73 PLN
Wartość dofinansowania: 103 450,73 PLN
Data podpisania umowy: 18.01.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Podniebna szkoła”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności, ul. Czerwonego Krzyża 14/2, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 340 625,00 PLN
Wartość dofinansowania: 340 625,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 117,5 pkt.
Data podpisania umowy: 28.02.2013

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: Akademia efektywnej nauki.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Leader School Monika Cylwa ul. Śródmiejska 24/24 64-920 Piła
Wartość projektu: 686 864,00 PLN
Wartość dofinansowania: 686 864,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 124,0
Data podpisania umowy: 11-02-2013 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-210/12
Tytuł projektu: Akademia Równych Szans dla uczniów klas I - III w Roszkowie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Maciej Mazurek, Roszków 59 a, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 30 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 23.01.2013

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Mała szkoła dużych możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: B&T English House, ul. 5-ego Stycznia 50, 64 – 200 Wolsztyn
Wartość projektu: 232 260,00 zł
Wartość dofinansowania: 232 260,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,00 pkt.
Data podpisania umowy: 25.03.2013

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Akademia kluczowych kompetencji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin
Wartość projektu: 255 545,05 zł
Wartość dofinansowania: 255 545,05 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 02.04.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: Nowe wyzwania - nowe kompetencje.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rawicz ul. J. Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 768 306,00 PLN
Wartość dofinansowania: 768 306,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105,00
Data podpisania umowy: 20-03-2013

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Programy rozwojowe Szkół Podstawowych w gminie Wieleń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń
Wartość projektu: 978 100,50 zł
Wartość dofinansowania: 978 100,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,50 pkt.
Data podpisania umowy: 02.04.2013 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-201/12
Tytuł projektu: „Otwarcie drogi do edukacji uczniom ze sprzężoną niepełnosprawnością w klasach I-III poprzez wykorzystanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) w procesie indywidualizacji nauczania”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Tak, ul. Ognik 20 c, 60-386 Poznań
Wartość projektu: 30 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 25.03.2013 r.

Numer projektu: POKL.09.01.02-30-209/12
Tytuł projektu: „Akademia równych szans”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła”, ul. Szkolna 8, 63-200 Bachorzew
Wartość projektu: 23 008,00 PLN
Wartość dofinansowania: 23 008,00 PLN
Data podpisania umowy: 15.04.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Równy start - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Gołuchów ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
Wartość projektu: 174 507,00 zł
Wartość dofinansowania: 174 507,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,0 pkt.
Data podpisania umowy: 15.04.2013

Numer konkursu: Projekt systemowy
Tytuł projektu: „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Górecka 1 60-201 Poznań
Wartość projektu: 23 724 628,00 zł
Wartość dofinansowania: 23 724 628,00 zł
Data podjęcia uchwały: 26.04.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Szkoła XXI wieku - program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: 4ELT Anna Gębka-Suska
ul. Trzemeszeńska 16, 61-038 Poznań
Wartość projektu: 1 148 415,56 PLN
Wartość dofinansowania: 1 148 415,56 PLN
Liczba zdobytych punktów: 128,5 pkt.
Data podpisania umowy: 23.05.13

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Akademia umiejętności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji AC-Expert
Agata Melara, ul. Nad Wełną 6 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 484 287,70 zł
Wartość dofinansowania: 484 287,70 zł
Liczba zdobytych punktów: 81,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04.12.2013

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: Nowoczesne Gimnazjum
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 743 232,24PLN
Wartość dofinansowania: 743 232,24 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06 - 12 - 2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo
Wartość projektu: 1 260 800,50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 260 800,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 76,5
Data podpisania umowy: 29.01.2014 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: ,,Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Granowie’’
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Granowo ul. Sportowa 2 66-066 Granowo
Wartość projektu: 282 026,50 PLN
Wartość dofinansowania: 282 026,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 71,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13.03.2014 r.

Numer konkursu: POKL/9.1.2/1/12
Tytuł projektu: „Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań
Wartość projektu: 920 356,55 zł
Wartość dofinansowania: 920 356,55 zł
Liczba zdobytych punktów: 76,00 pkt.
Data podpisania umowy: 24.03.2014 r.