Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/12 w ramach puli środków przeznaczonej na typy operacji numer 1 – 2 i 3-11

data publikacji: 13-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listy rankingowe wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, stworzone na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 30.05.2012 – 20.06.2012 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/12.

Do pobrania:

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/12 w ramach puli środków przeznaczonej na typy operacji numer 1 – 2 (*pdf)

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/12 w ramach puli środków przeznaczonej na typy operacji numer 3 - 11 (*pdf)