Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/12 w ramach puli środków przeznaczonej na typy operacji numer 3 – 11 (II KOP)

data publikacji: 13-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 21.06.2012 – 25.06.2012 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/12 - drugie posiedzenie KOP.

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.1/1/12 w ramach puli środków przeznaczonej na typy operacji numer 3 – 11 (II KOP) (*pdf)