Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL (konkurs zamknięty nr PO KL/9.6.3/1/12)