Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja podsumowująca projekt pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 14-08-2012

                       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 14 września br. odbędzie się w Domu Aukcyjnym Adam’s, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu konferencja podsumowującą projekt systemowy pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowana do osób posiadających status stypendysty w ramach przedmiotowego projektu, członków Komisji Stypendialnej oraz zainteresowanych przedsiębiorców.

Na konferencji przedstawione zostaną m. in. prezentacje rozpraw doktorskich stypendystów. W trakcie konferencji możliwe będzie nawiązanie kontaktów oraz przeprowadzenie dyskusji z naukowcami, których pomysły na nowoczesne i innowacyjne technologie zainteresują przybyłych przedsiębiorców.

Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej WUP z Poznaniu w terminie późniejszym.

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.