Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 9.4 PO KL