Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/12

data publikacji: 20-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 20 sierpnia br. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 20 sierpnia 2012 roku do dnia 18 września 2012 roku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów