Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozpoczęła się II edycja Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku

data publikacji: 28-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce we współpracy z Krajowym Ośrodkiem EFS ogłaszają II edycję ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne. Celem konkursu jest wyróżnienie partnerstwa społeczno-prywatnego, które przyczynia się do powstania i rozwoju przedsięwzięć społecznych przy wykorzystaniu potencjału społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocja tego partnerstwa.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie partnerstwa społeczno-prywatne, zaangażowane w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz stworzeniu trwałych relacji gospodarczych między partnerami przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Zgłoszenia należy nadsyłać w dwóch formach - w wersji elektronicznej oraz papierowej, na adres: e-mail konkurspsp@cpe.gov.pl (dotyczy wersji elektronicznej) oraz dotyczący wersji papierowej:

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Biuro Projektowe w Polsce
ul. Szpitalna 6/23,
00-031 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku” 

Szczegółowe informacje o konkursie, Regulamin i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.partnerstwo.roefs.pl oraz www.globalcompact.org.pl, www.undp.org.pl, www.ekonomiaspoleczna.pl. Natomiast odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu 22 827 62 46 oraz pod adresem e-mail: konkurspsp@cpe.gov.pl.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: