Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana załącznika nr 11 (Rozliczenie kwoty dofinansowania)

data publikacji: 28-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmianie ulega wzór Załącznika nr 11 do umowy: Rozliczenie kwoty dofinansowania, który będzie obowiązywać dla wniosków o płatność składanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu od dnia 03.09.2012 r.

Do pobrania: