Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 03-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.

Projekt belgijskiej instytucji SYNTRA Vlaanderen (www.syntra.be) obejmuje wzajemne wizyty w kraju partnera oraz dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju technologicznego skierowanego do trenerów szkoleń zawodowych. Syntra to Centrum szkoleniowe angażujące praktyków (mających własne firmy) do organizacji szkoleń zawodowych. Celem działania instytucji a zarazem celem realizowanego projektu, jest wsparcie trenerów w wykorzystaniu ICT do celów edukacyjnych, dążenie do przekonania uczestników kursów do wykorzystywania różnych narzędzi cyfrowych, mediów społecznych, WEB 2.0. itp., a w pierwszej kolejności przekonania trenerów i uczestników szkoleń o użyteczności tych narzędzi.

Firma poszukuje strategii i narzędzi, które zadziałają na takie grupy docelowe szkoleń jak: hydraulicy, fryzjerzy, księgowi i kucharze. Projekt oferuje nowe inspirujące możliwości kontaktów ponadnarodowych z ciekawymi ludźmi, przekazanie informacji o belgijskim systemie praktyk i szkoleń zawodowych. W projekcie zaplanowano odwiedzanie interesujących instytucji jak i zaproszenie odwiedzanych instytucji na przeglądy wiedzy i doświadczeń (tzw. peer review) w Belgii (uczestniczące w takich wizytach i spotkaniach osoby nie ponosiłyby żadnych dodatkowych z tym związanych kosztów).

Realizacja projektu planowana jest w okresie od września 2012 r. do września 2013 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii:

Els van der Donckt
Competentiebeleid actoren
Projectverantwoordelijke IDIALO
Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel
Tel. +32 02 227 49 39
www.syntravlaanderen.be

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.