Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Włoch poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 05-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Włoch poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.

Projekt "INTEGRATION OF THE ROMA COMMUNITY WITH LOCAL, POLISH COMMUNITIES" skierowany jest do społeczności romskiej oraz organizacji działających na jej rzecz (NGO, instytucji publicznych).

Przedsięwzięcie ma na celu ustanowienie strategii współpracy w ramach sieci z publicznymi instytucjami społecznymi i organizacjami prywatnymi (w tym organizacjami romskimi w Polsce) w celu zebrania dokładnych informacji oraz analizy sytuacji Romów w Polsce, wyboru oraz przeszkolenia uczestników projektu w celu wprowadzenia polityki integracji społeczności romskiej na terytorium Polski, wypracowanie skutecznych, praktycznych metod integracji społecznej (w tym integracja zawodowa oraz w obszarze edukacji, mediacje społeczne oraz rozwiązywanie konfliktów w społecznościach lokalnych, określenie regulacji oraz wytycznych w zakresie ustanawiania standardów dotyczących koegzystencji społeczności lokalnych z romską na tym samym obszarze itp.).

Realizacja projektu planowana jest w okresie października 2012 do czerwca 2015 r. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej mogą być prowadzone od października 2012 do czerwca 2015 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielką projektodawcy z Włoch:

Pani Małgorzata Gajda
ul. Broniewskiego 9A/31,
01-780 Warszawa,
m.gajda.wspolpraca@gmail.com,
+48 600 913 190, +48 608 081 686

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.