Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konferencję Working Life 2012 w Sztokholmie

data publikacji: 05-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż strona szwedzka, będąca liderem projektu ponadnarodowego „Inclusive Europe”, w którym partnerem jest również Krajowa Instytucja Wspomagająca, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w corocznej konferencji WorkingLife 2012.

Konferencja została podzielona na dwa dni. Pierwszy obejmuje tzw. Dzień Rozwijania Projektów Ponadnarodowych, polegający na identyfikowaniu problemów/tematów i wszelkich kwestii mających wpływ na efektywne wdrażanie Strategii Morza Bałtyckiego przez różne grupy docelowe, w tym projektodawców, natomiast w drugim dniu odbędzie się cykl seminariów dotyczących szeroko pojętych tematów związanych z rynkiem pracy, zatrudnieniem i wzrostem dobrobytu w regionie Morza Bałtyckiego.

Konferencja będzie doskonałą okazją do poznania dobrych praktyk w w/w tematach, dzielenia się doświadczeniami, uzyskania informacji dotyczących przyszłego okresu programowania, a przede wszystkim umożliwi spotkanie wielu potencjalnych zagranicznych partnerów do współpracy. Podczas spotkania zostaną także wręczone certyfikaty dla szwedzkich ambasadorów współpracy ponadnarodowej. Zainteresowani proszeni są o jak najszybszą rejestrację na stronie Inclusive Europe.

Miejsce konferencji: Sztokholm, Szwecja
Data: 16 – 17 października 2012 r.
Język spotkania: angielski

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej www.inclusiveeurope.se.