Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenia KOP 9.5

data publikacji: 08-09-2008

W związku z dużą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o wydłużeniu terminu dokonania oceny formalnej do 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Jednocześnie oznajmia, że wszystkie wnioski poprawne pod względem formalnym, które złożono co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji Oceny Projektów tj. do dnia 04 września br. włącznie, zostaną przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję, której posiedzenie rozpocznie się w dniu 22 września br.