Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line) – w nowej wersji 7.5.4

data publikacji: 07-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła w dniu 28 sierpnia 2012 r. nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E) zgodną z funkcjonującą obecnie wersją publikacji 7.5.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.
Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika należy zapoznać się z Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

Równocześnie WUP w Poznaniu przypomina, iż przed złożeniem wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs Wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku GWA on-line w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku z rozszerzeniem .zip_pokl oraz wygenerowania pliku .pdf. Ponadto, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik .zip_pokl) z jego wersją papierową.

Do pobrania: