Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konsultacje społeczne Planów Działania na rok 2013 dla Priorytetów VI-IX PO KL w województwie wielkopolskim

data publikacji: 10-09-2012

W związku z procedurą przygotowywania Planów Działania PO KL na rok 2013 dla Priorytetów VI – IX w województwie wielkopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w załączeniu zamieszcza przedmiotowe dokumenty celem konsultacji społecznych. Ewentualne sugestie należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: p.lesniewski@wup.poznan.pl na załączonym formularzu do dnia 24 września 2012 r. do godziny 12.00.

Do pobrania: