Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego dokumentacji konkursowej w ramach Działania 7.4 PO KL