Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/6/E.1.1/12

data publikacji: 14-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 14 września 2012 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty numer 1/PO KL/6/E.1.1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 14 września 2012 r. do dnia 26 października 2012 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.