Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

"Rzeczpospolita Lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów"

data publikacji: 14-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniach 19-20 września 2012 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się wydarzenie pn. „Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów” – organizowane przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Wyjątkowość wydarzenia polega na oddaniu inicjatywy środowiskom lokalnym. Podczas zaplanowanych spotkań i warsztatów organizatorzy zapewnią równy dostęp do głosu wszystkim uczestnikom debaty. Jej celem będzie efektywne poszukiwanie konkretnych rozwiązań dla zdefiniowanych problemów w obszarach takich jak m.in.: integracja społeczna, edukacja, działalność organizacji społecznych, bariery i perspektywy rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym oraz ekonomia społeczna.

W dwudniowym wydarzeniu, wypełnionym spotkaniami i warsztatami udział wezmą:

  1. lokalni liderzy i animatorzy społeczni, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością na swoim terenie. Obecni będą także przedstawiciele samorządów i mediów lokalnych, którzy najlepiej znają lokalne problemy i wspólnie będą pracować nad najlepszymi rozwiązaniami. 
  2. przedstawiciele władz centralnych: ministrowie i przedstawiciele ministerstw, eksperci instytucji rządowych, komisji parlamentarnych (m.in. przewodniczący komisji sejmowych i senackich), przedstawiciele biznesu, organizacji samorządowych.

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej: www.rzeczpospolitalokalna.roefs.pl.