Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konferencję pn. "Europa innowacji"

data publikacji: 17-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich organizuje konferencję podsumowującą kolejny rok realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

Konferencja pn. „Europa innowacji” odbędzie się 25 października br. w Warszawie w hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24. Przyjęta formuła konferencji połączonej z targami umożliwi realizatorom projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej zaprezentowanie swoich pomysłów i dokonań na indywidualnych stanowiskach wystawienniczych.

Zgłoszenia przesyłać można na załączonym formularzu do 17 września br., wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres: konferencja2012@cpe.gov.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji znaleźć można na stornie internetowej KIW: www.kiw-pokl.org.pl

Do pobrania: