Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konferencję w ramach projektu systemowego pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 PO KL - podsumowanie IV edycji

data publikacji: 20-09-2012

                          

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na Konferencję,
która odbędzie się dnia 28 września 2012 r.
Miejsce: World Trade Center Poznań Sp. z o.o.,
ul. Bukowska 12, Poznań

Harmonogram konferencji:

10:00 - 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 - 10:25 Powitanie uczestników konferencji
10:25 - 11:00 Przedstawienie zrealizowanego projektu
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 12.15 Omówienie głównych założeń kolejnej edycji projektu systemowego
pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególni uzdolnionych”
12.15 - 12:30 Przerwa
12:15 - 13:15 Konsultacje dotyczące prawidłowego wypełniania dokumentów w ramach kolejnej edycji projektu ( w tym Wniosku o przyznanie stypendium)
13:15 Zakończenie

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: a.mlodzinska@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 26 września 2012 roku włącznie. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Oddział Projektów Własnych
tel. 61 846 38 01

Do pobrania: