Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekt pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL - aktualizacja listy rankingowej

data publikacji: 20-09-2012

W związku z pozytywnie rozpatrzonymi protestami zaktualizowana została Lista rankingowa, w tym Lista rezerwowa oraz Lista osób po pozytywnym rozpatrzeniu protestów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Do pobrania:

  1. Lista osób po pozytywnym rozpatrzeniu protestów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania (.pdf).

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.