Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1

data publikacji: 14-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Program aktywizacji zawodowej Bezdomnych Bezrobotnych Osób Niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 542 060,00 PLN
Wartość dofinansowania: 542 060,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 121,5 pkt.
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Szansa dla niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EUROSOLUTIONS, ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 1 560 809,44 PLN
Wartość dofinansowania: 1 560 809,44 PLN
Liczba zdobytych punktów: 131,5 pkt
Data podpisania umowy: 31.08.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „50-latku! Postaw na aktywność!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji AC-Expert, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45/1, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 785 819,00 PLN
Wartość dofinansowania: 785 819,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 111,5 pkt
Data podpisania umowy: 24.08.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Nowe możliwości zawodowe – Twoja szansa na konińskim rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin, ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin
Wartość projektu: 856 064,58 PLN
Wartość dofinansowania: 856 064,58 PLN
Liczba zdobytych punktów: 121 pkt.
Data podpisania umowy: 14.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Twój zawód, Twoja praca – poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin, ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin
Wartość projektu: 1 488 247,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 488 247,04 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104 pkt.
Data podpisania umowy: 14.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Niepełnosprawny nie znaczy gorszy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO
Wartość projektu: 783 090,00 PLN
Wartość dofinansowania: 783 090,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 116,50 pkt.
Data podpisania umowy: 26.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Wielkopolski Program Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eureka Sp. z o.o., ul. Innowatorów 8, 62-070 Dąbrowa,
Wartość projektu: 1 951 583,14 zł
Wartość dofinansowania: 1 951 583,14 zł
Liczba zdobytych punktów: 117,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.09.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Dziś aktywni – jutro pracujący!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin
Wartość projektu: 1 086 498,43 zł
Wartość dofinansowania: 1 086 498,43 zł
Liczba zdobytych punktów: 114,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.09.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „ONa aktywna”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 887 752,21 zł
Wartość dofinansowania: 1 887 752,21 zł
Liczba zdobytych punktów: 128,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, ul. Berlinga 10, 15-814 Białystok
Wartość projektu: 2 185 657,60 PLN
Wartość dofinansowania: 2 185 657,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 119,5 pkt
Data podpisania umowy: 1.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Kompetentny – sprawny w pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: IT Grzegorz Chojnacki, ul. Powstańców 27A, 05-870 Błonie
Wartość projektu: 769 879,50 PLN
Wartość dofinansowania: 769 879,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 121,5 pkt
Data podpisania umowy: 27.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Aktywni 50+ na rynku pracy!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PROSEN-NET Sp. z o.o., ul. Płocka 17/23, 01-231 Warszawa
Wartość projektu: 585 181,44 zł
Wartość dofinansowania: 585 181,44 zł
Liczba zdobytych punktów: 113 pkt.
Data podpisania umowy: 26.09.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Przełam bariery”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Prusa 31, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 944 760,00 PLN
Wartość dofinansowania: 944 760,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 115 pkt
Data podpisania umowy: 25.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Niepełnosprawny na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Kraszewskiego 8, 60-518 Poznań
Wartość projektu: 997 711,72 zł
Wartość dofinansowania: 997 711,72 zł
Liczba zdobytych punktów: 114 pkt.
Data podpisania umowy: 02.10.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Aktywność szansą na pracę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.,
ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań
Wartość projektu: 811 413,22 zł
Wartość dofinansowania: 811 413,22 zł
Liczba zdobytych punktów: 105,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18.10.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Aktywni Młodzi Duchem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat pleszewski / Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 2 302 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 302 450,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania umowy: 8.10.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „KuPON - Kompleksowy Program wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 843 018,66 PLN
Wartość dofinansowania: 1 843 018,66 PLN
Liczba zdobytych punktów: 121 pkt
Data podpisania umowy: 18.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Szansa dla Ciebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 789 037,16 PLN
Wartość dofinansowania: 1 789 037,16 PLN
Liczba zdobytych punktów: 122,5 pkt
Data podpisania umowy: 18.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Od warsztatu do etatu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Pilski/Powiatowy Urząd Pracy w Pile, ul. Aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła
Wartość projektu: 592 628,50 PLN
Wartość dofinansowania: 592 628,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 114 pkt
Data podpisania umowy: 15.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: Kompetentny dziś, zatrudniony jutro!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna, ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa
Wartość projektu: 1 924 061,05 PLN
Wartość dofinansowania: 1 924 061,05 PLN
Liczba zdobytych punktów: 126 pkt
Data podpisania umowy: 25.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: KIERUNEK PRACA. Wsparcie niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 1 525 287,35 zł
Wartość dofinansowania: 1 525 287,35 zł
Liczba zdobytych punktów: 130,50 pkt.
Data podpisania umowy: 25.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Wsparcie niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 1 925 036,57 zł
Wartość dofinansowania: 1 925 036,57 zł
Liczba zdobytych punktów: 115,50 pkt.
Data podpisania umowy: 25.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Wracamy do pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Pilski/ Powiatowy Urząd Pracy w Pile, ul. Aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła
Wartość projektu: 920 125,60 PLN
Wartość dofinansowania: 920 125,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100 pkt.
Data podpisania umowy: 25.10.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1./1/12
Tytuł projektu: „BARON – Bezpośrednia Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj
Wartość projektu: 1 827 824,66 PLN
Wartość dofinansowania: 1 827 824,66 PLN
Liczba zdobytych punktów: 121,5 pkt
Data podpisania aneksu: 09.11.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: Szkolenie, staż, praca - kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PROFESJA Dominika Flaczyk, ul. Szamotulska 12, 62-081 Chyby
Wartość projektu: 3 178 436,10 PLN
Wartość dofinansowania: 3 178 436,10 PLN
Liczba zdobytych punktów: 115 pkt
Data podpisania umowy: 18.01.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Inkubator kwalifikacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński, ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo
Wartość projektu: 584 482,50 PLN
Wartość dofinansowania: 584 482,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 111,5 pkt
Data podpisania umowy: 24.01.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Bez barier”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat krotoszyński/Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 366 973,00 PLN
Wartość dofinansowania: 366 973,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 111,50 pkt
Data podpisania umowy: 31.01.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Nie-pełnosprawny pracownik”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 783 142,26 zł
Wartość dofinansowania: 783 142,26 zł
Liczba zdobytych punktów: 111 pkt.
Data podpisania umowy: 21.02.2013

Numer konkursu: 1/PO KL/6/E.1.1/12
Tytuł projektu: PWP Centrum Rozwoju Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – adaptacja rozwiązań europejskich na wielkopolskim rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Consultingowo-Handlowe „Gwarancja” Jan Guss, ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań
Wartość projektu: 1 811 713,75 zł
Wartość dofinansowania: 1 811 713,75 zł
Liczba zdobytych punktów: 97 pkt.
Data podpisania umowy: 03.04.2013

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/12
Tytuł projektu: „Droga do nowego zawodu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: SEMIUS Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
Wartość projektu: 643 940,00 zł
Wartość dofinansowania: 643 940,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 99 pkt.
Data podpisania umowy: 22.03.2013

Numer konkursu: 1/POKL/6/E.1.1/12
Tytuł projektu: PWP Aktywna na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
Wartość projektu: 1 273 346,03 zł
Wartość dofinansowania: 1 273 346,03 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.08.2013 r.