Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS

data publikacji: 26-09-2012

                          

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS

W programie spotkania m. in.:

  • informowanie o aktualnych oraz planowanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
  • udzielanie bezpłatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego, 
  • porady na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń, kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty Informacyjne, RO EFS, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę, dnia 13 października 2012 r., w godzinach od 10:00 do 14:00 do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23