Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających naborach wniosków w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w 2012 roku

data publikacji: 26-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających naborach wniosków w ramach następujących Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim:

 • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
  konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12
  ALOKACJA: 5 000 000,00 PLN 
 • Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe
  konkurs otwarty nr PO KL/8.1.2/2/12
  ALOKACJA: 20 00 000,00 PLN
 • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
  konkurs otwarty nr PO KL/9.1.1/1/12
  ALOKACJA: 35 897 985,00 PLN
 • Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
  konkurs otwarty nr PO KL/9.6.1/1/12
  ALOKACJA: 3 162 460,47 PLN 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.