Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja listy rankingowej, w tym listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 28-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zaktualizowana została lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aktualna lista do pobrania poniżej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: