Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przełożenie konkursu otwartego nr PO KL/9.6.2/1/12

data publikacji: 28-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ogłoszenie konkursu otwartego nr PO KL/9.6.2/1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych zostaje przełożone na IV kwartał 2012 roku.