Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (konkurs nr PO KL/8.1.2/2/12)