Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekt pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL - aktualizacja Listy osób po pozytywnym rozpatrzeniu protestów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania

data publikacji: 05-10-2012

W związku z pozytywnie rozpatrzonym protestem zaktualizowana została Lista osób po pozytywnym rozpatrzeniu protestów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Do pobrania:


Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.