Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Piąte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL

data publikacji: 09-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że piąte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych rozpocznie się w dniu 22 października 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.