Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

V Ponadnarodowe Forum Partnerskie

data publikacji: 17-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniach 20-21 listopada br. w Warszawie odbędzie się V Ponadnarodowe Forum Partnerskie zorganizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą w kwestii synchronizacji konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem wspomnianego Forum jest stworzenie możliwości spotkania projektodawców z Polski i innych krajów w jednym miejscu i nawiązanie bezpośrednich kontaktów, omówienie bieżących planów projektowych i zawiązanie wstępnych partnerstw ponadnarodowych. Spotkanie będzie prowadzone w formie dyskusji warsztatowych w grupach, ponadto zaprezentowane zostaną założenia i pomysły na współpracę ponadnarodową, celem znalezienia potencjalnego partnera ponadnarodowego. Językiem imprezy jest język angielski, zatem wymagana jest jego znajomość w stopniu komunikatywnym. Więcej informacji na temat uczestnictwa w Forum oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej www.kiw-pokl.org.pl. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu, które jest doskonałą okazją pracy w środowisku międzynarodowym.