Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Wrzesień | Lista rankingowa 6.3

Lista rankingowa 6.3

data publikacji: 09-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 25.08 – 26.08.2008r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

M-ce
Tytuł
Beneficjent
Adres
Średnia
ocen
1
Telepraca w gminie Dopiewo – akcja informacyjna
I&D Studio Anna Kępińska - Frąckowiak
ul. Świerszcza 23, 60-185 Skórzewo
92,5
1
W kupie siła
Fundacja Wrota Wielkopolski
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
92,5
3
Aktywizacja i integracja nowotomyskiego środowiska plecionkarsko - wikliniarskiego
Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich w Nowym Tomyślu
ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl
91
4
Aktywni na rynku pracy
Wielkopolska Agencja Rozwoju
ul. Czeremchowa 6a/7, 61-474 Poznań
88,5
5
Aktywizacja obszarów wiejskich – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ”Kraina Trzech Rzek”
Gmina Oborniki
ul. Marsz. J. Piłsudskiego76, 64-600 Oborniki
88
6
Angielski po 40-stce – rozwijanie umiejętności językowych wśród mieszkańców gminy Dopiewo
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
87,5
7
Aktywni zawodowo mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi
Stowarzyszenie Kadry dla Konina
ul. Powstańców Wlkp.16a, 62-510 Konin
70,5